Diabc 09-2018 MIDD

Naar schatting heeft tot drie procent van alle mensen met diabetes in werkelijkheid MIDD (Maternally Inherited Diabetes and Deafness). Een zeldzame en erfelijke energiestofwisselingsziekte waar je ernstige gezondheidsklachten van kunt krijgen. Voor Diabc schreef ik er een artikel over.

Diabd 3-2018 interview directeur olof king

Diabeteszorg moet ‘persoonsgerichter’, vindt Olof King, directeur van Diabetesvereniging Nederland. Voor Diabc vroeg ik hem wat DVN doet om te zorgen dat mensen met diabetes de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Diabc 9 SuikermoederVier jaar geleden kreeg haar dochter Fenne diabetes. Met Suikermoeder heeft Mariëlle Seegers (50) het boek geschreven dat ze toen zelf had willen hebben. In Diabc haar verhaal.